Weinviertel

Weinviertel(13 858 ha) je podoblast oblasti Niederösterreich‎‎. Weinviertel leží na sever od Vídně a na severu se sbíhá s hranicí České Republiky. Dělí se na západní, východní a střední část.

ČESKÝ MASIV(západ) - Český masiv se nachází na západě. „Primární hornina“ se stala běžným hovorovým způsobem popisu krystalických hornin oblasti, včetně žuly, ruly a břidlice. Žula převládá, zejména v okolí města Retz a v obci Maissau.

MOLASSE ZÓNA(východ) - většina východního Weinviertelu se skládá z volné sedimentární horniny, jako je jíl, bahno, písek, štěrk a vápenec. Nejstarší z nich byla tvořena ložisky fosilních sedimentů z Molasského moře na okraji Českého masivu. Postupem času vytvořili pískovec, který se dodnes používá jako surovina pro budovy a sochy.

WASCHBERG ZÓNA - Waschberg je úzký pás útesů, který tvoří hranici mezi západním a východním Weinviertelem. Rozkládá se od Stockerau na jihu přes Leiser (hřeben) po Falkenstein na severu. Před 17 miliony let tektonické pohyby přinutily vápencové útesy, aby se zvedly z podloží. Tyčící se vápencové útesy poblíž Falkensteinu poskytují vizuální vodítko k historii krajiny.