Rheinhessen

Rozlohou vinic 26 500 ha je Rheinhessen největší německá vinařská oblast v povodí řeky Rýn, který oblast ohraničuje ze severu a východu. Rheinhessen leží v trojúhelníku mezi Mainz, Worms a Bingen. Na západě sousedí s vinařskou oblastí Nahe, na jihu pak s oblastí Pfalz. Oblast Rheinhessen je obklopena pohořími, což má vliv na klima, které je zde mírné a je zde také nejmenší množství srážek ze všech německých oblastí. Kraj je monotónní, pouze mírně zvlněný. Vinice pokrývají celou pětinu plochy oblasti – z celkového počtu 136 obcí nemá pouze 5 obcí na svém katastru žádné vinice. Přes 6 000 vinařů zde každoročně vyprodukuje asi 2,5 milionu hl vína. Bohaté vinařské tradice v této oblasti i v celém Německu dokumentují rozsáhlé sbírky vinařského muzea (Deutsches Weinbaumuseum) ve městě Oppenheim jižně od Mainz.

Na celkové ploše je 23 velkých a 414 samostatných vinic, které obhospodařuje více než 6 000 vinařů. Zajímavostí je, že region má 136 vesnic a pouze pět z nich nemá vinařství v příslušném okrese. Výsledkem roční práce ve vinicích je přibližně 2,5 milionu hektolitrů vína. V Rheinhessen se nachází hlavně mírná lehce kopcovitá země, zřídka kdy strmé svahy. Na okraji regionu jsou nízká pohoří jako Hunsrück a Taunus, která chrání oblast před nepříznivými povětrnostními podmínkami. Půdní složení je zde rozlišné, což dává vínům mnohostranný styl. Nejběžnější jsou zde spraše. Další druhy hornin, které lze v Rheinhessenu vidět, jsou slín, porfyr nebo křemen.