Rheingau

Nejmenší region Německa(cca 3 000 ha)se nachází mezi Rüdesheimem a Hochheimem. Jedná se vlastně o jeden kopec dlouhý 30km, který kopíruje tok Rýnu. Ideální kombinace, kterou tvoří řeka s vinohrady se podepisuje hlavně na odrůdě Riesling, který je zde vysázen skoro na 80% plochy. Synonymum pro Riesling se stalo město Johannisberg am Rheingau. Zde dosahuje Riesling svůj vrchol. Koncem 18. století zde dozrál prvně hrozen na cukernatost spätlese nebo-li pozdního sběru. Jedná se zde zřejmě o nejkvalitnější Rieslingy světa.

Zda-li chcete Rheingau navštívit od severu, jízda začíná podél břehu Rýna od Koblenze směr k již zmíněnému Rüdesheimu, kde je možné spatřit nesčetné množství hradů a zřícenin po obou březích řeky, kde zejména tato část levého břehu řeky horního Porýní je díky této koncentraci památek zapsána na seznam kulturního dědictví UNESCO. Pamatujme alespoň Kloster Eberbach, Schloss Vollrads a Schloss Johanisberg. Od jihu se na Rheingau nejlépe dostanete přívozem z města Bingen. Rozprostře se před vámi nádherná stráň nekončících vinohradů.